เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พิธีหล่อพระสุโขทัย เนื้อทองเหลือง 30 นิ้ว ขอขอบคุณ เจ้าภาพ คุณดำรงพล จ.นครปฐม เป็นอย่างสูงค่ะ