เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พระชินราช เนื้อทองเหลือง 50 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณปานจิตต์ ปราบริปู จ.ปทุมธานี เป็นอย่างสูงค่ะ