เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พระชินราช เนื้อทองเหลือง 79 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณกุสุมา กุศลสนอง (โอ๋) จ.ระยอง เป็นอย่างสูงค่ะ