เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พระเชียงแสน เนื้อทองเหลือง 50 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณนฤมล แสงช่วง จ.ปทุมธานี เป็นอย่างสูงค่ะ