เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พระชินราช เนื้อทองเหลือง 69 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณศรีทา จันทะเวช จ.นนทบุรี เป็นอย่างสูงค่ะ