เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

ส่งมอบงาน วัดป่าโคกเจริญ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู -พระชินราช 60 นิ้ว สีพ่นทอง ขอขอบพระคุณลูกค้า พระมหาจิระศักดิ์ สิริภทโท เป็นอย่างสูงค่ะ