เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

ส่งมอบงาน วัดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง -พระพุทธชินราช 30 นิ้ว สีสองกษัตริย์ ขอขอบพระคุณลูกค้า คุณ รุ่งกานต์ วิไลกรวด เป็นอย่างสูงค่ะ