เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

ส่งมอบงาน อ.เมือง จ.ลำปาง - พระสุโขทัย 80 นิ้ว ปางมารวิชัย ปิดทองแท้100% - พระโมคลา สารีบุตร สูง 190 เซนติเมตร สีพรีเมี่ยมโกลด์ ขอขอบพระคุณลูกค้า คุณ ไพบูลย์ ขวัญบัว เป็นอย่างสูงค่ะ