เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

ส่งมอบงาน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม -สมเด็จองค์ปฐม 30 นิ้ว สีพรีเมี่ยมโกลด์. -พระชินราช 40 นิ้ว สีพรีเมี่ยมโกลด์ -พระพุทธเจ้าประทานพร 30นิ้ว สีสามกษัตริย์ -พระแก้ว 15 นิ้ว ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ขอขอบพระคุณลูกค้า ดร.กรนัท รัตนวงศ์ เป็นอย่างสูงค่ะ