เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พิธีหล่อพระประธาน พระสุโขทัย ปางสดุ้งมาร เนื้ออัลลอยด์ 79 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณชนกาฬ คำนวณศิลป์ จ.นนทบุรี เป็นอย่างสูงค่ะ