เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

ส่งมอบงาน อ.เด่นชัย จ.แพร่ -พระโมคลา พระสารีบุตรสูง 1.2 เมตร พ่นทอง ขอขอบพระคุณลูกค้า พระอนันตเดช อินทปญโญ เป็นอย่างสูงค่ะ