เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พระลีลา เนื้อทองเหลือง 30 นิ้ว พระสุโขทัย เนื้อทองเหลือง 30 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ ดร.สุนทรา พลไตร เป็นอย่างสูงค่ะ