เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พระโสธร เนื้อทองเหลือง 30 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณวีระพงษ์ ทิมา จ.ฉะเชิงเทรา เป็นอย่างสูงค่ะ