เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พระโสธร เนื้อทองเหลือง 40 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ พระนิรพันธ์ อาภัสสโร จ.ประจวบฯ เป็นอย่างสูงค่ะ