เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พระสิวลี เนื้อทองเหลือง 30 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณสุภาพร แตะกระโทก จ.ปทุมธานี เป็นอย่างสูงค่ะ