เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

โครงการสะพานบุญ สร้างพระสุโขทัย ปางสดุ้งมาร 79 นิ้ว สีพ่นทอง ประดิษฐานในวัดโพธิ์ชัยมงคล อ.นาทม จ.นครพนม