เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พระชินราช เนื้อทองเหลือง 40 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณจตุรงค์ แก้วขาว จ.สตูล เป็นอย่างสูงค่ะ