เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พระสุโขทัย เนื้อทองเหลือง 30 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณกมลวรรณ จิตตะทัต จ.กรุงเทพฯ เป็นอย่างสูงค่ะ