เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พระชินราช เนื้อทองเหลือง 30 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณรุ่งกานต์ วิไลกรวด จ.ระยอง ​เป็นอย่างสูงค่ะ