เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พระสิวลี เนื้อทองเหลือง 25 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณจิรวัฒน์ สาลีพิมพ์ จ.ชลบุรี เป็นอย่างสูงค่ะ