เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พระแก้ว เนื้อเรซิ่น 30 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณสิทธิชัย ปริญญานุสรณ์ จ.กรุงเทพฯ เป็นอย่างสูงค่ะ