เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พิธีหล่อพระชินราช เนื้อทองเหลือง 40 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณไพรัตน์ ภาระเวช หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างสูงค่ะ