เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พิธีหล่อพระโมคคัลลานั่ง เนื้อทองเหลือง 15 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ พระมหาอดุลวิทย์ เจ้าอาวาสวัดอ้ออีเขียว จ.ราชบุรี เป็นอย่างสูงค่ะ