เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พิธีหล่อพระสุโขทัย เนื้อทองเหลือง 40 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณวีญานา ถุงมณี จ.ราชบุรี เป็นอย่างสูงค่ะ