เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พิธีหล่อพระลีลา เนื้อทองเหลือง 50 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณชะโลม เล็ดลอด/โรงเรียนวัดห้วยโป่ง จ.ระยอง เป็นอย่างสูงค่ะ