เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พิธีหล่อพระโสธร เนื้อทองเหลือง 60 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณอัมพร บริสุทธิ์ จ.สมุทรปราการ เป็นอย่างสูงค่ะ