เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พิธีหล่อพระชินราช เนื้อทองเหลือง 50 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณสุจันทา บุญคง จ.ชลบุรี เป็นอย่างสูงค่ะ