เบอร์โทร : 081-8808150

|

โทรติดต่อเรา : 081-8808150

พิธีหล่อพระสุพรรณกัลยา เนื้อทองเหลือง 30 นิ้ว ขอขอบคุณเจ้าภาพ คุณดูเยน จ.เชียงใหม่ เป็นอย่างสูงค่ะ